Ettevõtlikuks ja rahatargaks seitsme sammuga – toeta JA Eesti 1.-6. klassi õppematerjali uuendamist

JA Eesti ettevõtluse ja rahatarkuse õpe algab esimesest klassist ning programmid on üles ehitatud järgnevuse mudelile – iga uus teadmine asetub loogiliselt varem õpitule. Nii saavadki lapsed teadmisi ettevõtlusest, ühiskonna toimimisest ja rahatarkusest seitsme sammuga igal õppeaastal laiendada ja süvendada, saades nii otsustusvõimelisteks ja vastutustundlikeks inimesteks.

Uuringud näitavad, et hoiakute kujundamine on seda tõhusam, mida varem see algab. See, mida õpitakse JA algklasside programmis, loob tugeva vundamendi noorte tulevikuks. Lapsed õpivad tegevuse käigus otsustama, vastutust võtma, kriitiliselt mõtlema, rahaga targalt ümber käima, planeerima ning plaanitut ellu viima ja palju muud.

JA algklasside programm “7 sammu” on olnud Eesti koolides kasutusel juba enam kui 25 aastat. Viimase kahe aasta aasta jooksul oleme programmi koostöös Velveti disainibürooga tugevasti uuendanud:  1.-6. osa on saanud tänapäevase ja lapsesõbraliku välimuse, programm toetub disainmõtlemise metoodikale, oleme materjalides kasvatanud rahatarkuse osa ning lisanud praeguses maailmas möödapääsmatu rohetarkuse teemad. Programm sisaldab endas õpilastele põnevaid mänge, töölehti ja materjale ning õpetajale käsiraamatuid ning Opiqu keskkonnas olevaid digiplakateid, -mõistekaarte ning lisamaterjale.

Õppeprogrammi arendus on mahukas töö, milleks oleme saanud toetust MTÜ-lt Aitan Eestit, SEB Kasvuprogrammi ettevõtetelt ja Edu ja Tegu ettevõtlusprogrammist. Oleme programmi valmimisele väga lähedal. Töös on “7 sammu” 7. osa “Meie maailm”, mis sobib kasutamiseks 6.-7. klassis. Iga toetus aitab meid õppematerjali valmimisele lähemale. Soovime materjali kasutusele võtta uuel õppeaastal.
Selline oli minu lugu, milline saab olema Sinu lugu?

Vaata ka vilistlastega tehtud videoid JA Eesti YouTube kontolt.

Jaga postitust