Ettevõtlikuks ja rahatargaks seitsme sammuga – toeta JA Eesti 1.-6. klassi õppematerjali uuendamist

JA Eesti ettevõtluse ja rahatarkuse õpe algab esimesest klassist ning programmid on üles ehitatud järgnevuse mudelile – iga uus teadmine asetub loogiliselt varem õpitule. Nii saavadki noored teadmisi ettevõtlusest, ühiskonna toimimisest ja rahatarkusest seitsme sammuga igal õppeaastal laiendada ja süvendada, saades nii otsustusvõimeliseks ja vastutustundlikuks inimeseks.

Uuringud näitavad, et hoiakute kujundamine on seda tõhusam, mida varem see algab. See, mida õpitakse JA algklasside programmis, loob tugeva vundamendi noorte tulevikuks. Lapsed õpivad tegevuse käigus otsustama, vastutust võtma, kriitiliselt mõtlema, rahaga targalt ümber käima, planeerima ning plaanitut ellu viima ja palju muud.

JA algklasside õppematerjal on olnud Eesti koolides kasutusel juba enam kui 20 aastat. Kuigi põhimõtted ja metoodika töötavad endiselt, vajavad programmid tänapäevast väljanägemist, värskemaid teemasid ning kaasaegset õppevara, mis seob käelised tegevused ka simulatsioonide ning digilahendustega. Sellel teel olemegi ning plaanime 2020. aasta jooksul koostöös disainibürooga Velvet ning meie algklasside programmi metoodikutega materjalid uuele tasemele viia.

Õppeprogrammi arendus on mahukas töö, milleks oleme taotlenud raha Innove kaasaegse õppevara arendamise meetmest (digivara arendamiseks) ning Edu ja Tegu programmist (metoodika arendamiseks ja õpetajate koolituseks). See on hea põhi, millelt oleme juba alustanud programmi arendusega. Suurepärase lapsesõbraliku ning õpetajale mugava õppematerjali valmimiseni on aga pikk tee ning iga toetus aitab meid sellele eesmärgile lähemale.
Selline oli minu lugu, milline saab olema Sinu lugu?

Vaata ka vilistlastega tehtud videoid JA Eesti YouTube kontolt.

Jaga postitust