Ettevõtlikuks ja rahatargaks seitsme sammuga – toeta JA Eesti 1.-6. klassi õppematerjali jõudmist koolidesse

JA Eesti ettevõtluse ja rahatarkuse õpe algab esimesest klassist ning programmid on üles ehitatud järgnevuse mudelile – iga uus teadmine asetub loogiliselt varem õpitule. Nii saavadki lapsed teadmisi ettevõtlusest, ühiskonna toimimisest ja rahatarkusest seitsme sammuga igal õppeaastal laiendada ja süvendada, saades nii otsustusvõimelisteks ja vastutustundlikeks inimesteks.

Uuringud näitavad, et hoiakute kujundamine on seda tõhusam, mida varem see algab. See, mida õpitakse JA algklasside programmis, loob tugeva vundamendi noorte tulevikuks. Lapsed õpivad tegevuse käigus otsustama, vastutust võtma, kriitiliselt mõtlema, rahaga targalt ümber käima, planeerima ning plaanitut ellu viima ja palju muud.

JA algklasside programm “7 sammu” on koostöös Velveti disainibürooga värskelt läbinud uuenduskuuri:  programm on saanud tänapäevase ja lapsesõbraliku välimuse, toetub disainmõtlemise metoodikale, oleme materjalides kasvatanud rahatarkuse osa ning lisanud praeguses maailmas möödapääsmatu rohetarkuse teemad. Programm sisaldab endas õpilastele põnevaid mänge, töölehti ja materjale ning õpetajale käsiraamatuid ning Opiqu keskkonnas olevaid digiplakateid, -mõistekaarte ning lisamaterjale.

Eelmisel õppeaastal kasutas “7 sammu” õpet rohkem kui 70 kooli üle Eesti. Sageli jääb aga programmi kasutuselevõtt õppematerjali hinna taha. Koolidel on õppematerjali soetamiseks väga piiratud eelarve, mis sageli kulub põhiainete peale ära. JA Eesti pakub koolidele õppematerjali küll soodsalt, aga mitte tasuta, sest oleme selle arendusse investeerinud palju.

Aita soetada oma endisele koolile või oma lapse koolile ettevõtlusõppe materjalid! Ühe programmi materjalid ühele lapsele maksavad 5 eurot, klassikomplekt 30 õpilasele koos klassis kasutatavate materjalide ja õpetajaraamatuga ca 200 eurot.

Õppematerjali soetamiseks ja lisainfoks pöördu palun JA Eesti poole: kersti@ja.ee (Kersti Loor).

Aitäh panustamast noorte tulevikku!
Selline oli minu lugu, milline saab olema Sinu lugu?

Vaata ka vilistlastega tehtud videoid JA Eesti YouTube kontolt.

Jaga postitust