Privaatsustingimused

  • Privaatsustingimused reguleerivad käesoleval leheküljel (http://toeta.ja.ee/) toetuse tegija andmete haldamist. Andmete töötleja on SA Junior Achievement Eesti (registrikood: 90000587, asukoht: Lauteri 3-225, Tallinn 10114, edaspidi Töötleja). Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. JA Eesti edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
  • Töötleja tagab,  et tema serverid kus isikuandmeid hoitakse ja andmevahetusprotokollid on turvalised ja kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega.
  • Töödeldavad isikuandmed on andmed, mis sisestatakse pangaülekande tegemisel. Need on nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood (juhul, kui soovite tulumaksu tagasi saada) ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.
  • Isikuandmeid töödeldakse toetuse (s.o. makse) tegemiseks ja maksuametile esitatava toetajate deklaratsiooni täitmisel. Töötleja hoiab toetaja isikuandmeid saladuses ja järgib isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid nõudeid. Töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem, kui see on vajalik makse teostamiseks, toetaja nime ja pildi avaldamiseks veebilehel (toetaja loal) või toetajate deklaratsiooni täitmiseks.
  • Andmeside toetaja ja maksekeskuse vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab toetaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töötlejal puudub ligipääs toetaja konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.