Toeta noorte ettevõtlikkuse arengut!

JA Eesti on sihtasutus, mis tegutseb selle nimel, et Eestis sirguks rohkem ettevõtjaid ning kõik noored saaksid juba koolis edukaks eluks vajalikud rahateadmised, kogemuse ettevõtlusest ja ettevõtliku eluhoiaku.

JA Eesti tegutseb eraisikute, ettevõtete ja erinevate organisatsioonide toel. Suur tänu kõigile, kes aitavad meid toetades kaasa ettevõtliku Eesti arengule!

Aita kaasa

Mida me teeme?

JA Eesti töötab koolide ja õpetajate kaudu. Arendame ettevõtluse ja rahatarkuse õppeprogramme algklassidest gümnaasiumini, koolitame õpetajaid, andes neile teadmised ja metoodika ettevõtlusõppe koolis läbi viimiseks, koostame õppevara, mis toetab õpilast ja õpetajat õppeprotsessis. Usume tegevuse kaudu õppimisse ja selle parimaks väljendusviisiks ongi Õpilasfirma®. Toetame õpilaste motivatsiooni võistluste, koolituste, ettevõttekülastustega; korraldame õpilasfirmade laata, Eesti parim Õpilasfirma ja Eesti parim minifirma võistlusi.

JA teekond on protsess, mille puhul iga uus samm toetub eelmisele, juba õpitud ja kogetud teadmisele. 1.-6. klassini pakume ettevõtlikkuse ja rahatarkuse programmi „7 sammu“, 4.-6. klassini tekivad juba esimesed mini-minifirmad. Edasi saab põhikooli 7.-9. klassis minna minifirmaga või klassitunni programmiga „Mina, majandus ja ettevõte“. Gümnaasiumis ja kutsekoolis saab õppida majandusõpet või teha Õpilasfirmat. Iga sammuga vaadatakse maailma laiemalt, omandatakse sügavamad teadmised erinevatest ettevõtluse valdkondadest, võetakse rohkem vastutust.
Teie toetuse abil loome tugeva vundamendi ettevõtlikule Eestile ja kasvulava tulevikuettevõtjatele.

Iga toetus on oluline.

JA lood

Esimene õpilasfirma loodi Eestis 1992. aastal, selles oli klassitäis liikmeid ning tegeleti kohviku pidamisega kolme kuu jooksul. 2022/23 õppeaastal on Eestis üle 500 Õpilasfirma. Reeglina 3-5-liikmelised tiimid tegelevad kõigega koerte jalutamisest ja ürituste organiseerimisest kuni laualampide ning hambapesutablettideni ja seda kogu õppeaasta jooksul.


On palju organisatsioone, mis aitavad abivajajaid. JA tegevus on suunatud sellele, et abivajajaid oleks vähem. Toetades meid, aitad kaasa edukamale, rikkamale ja õnnelikumale Eestile!

Kersti Loor

JA tegevjuht, juhatuse liige